FAQs Complain Problems

जेष्ठनागरिकलाइ सम्मान कार्यक्रम

Read More

भिरमुनी खानेपानी आयोजना

Read More

थलारा ३ मा अवश्थित भगवती देवल मन्दिर

Read More

सिचाइ कुलो निर्माण

Read More

वडा नं ९ मा विद्युत निर्माण कार्य

Read More

बालमैत्री धारा

Read More

थलारा गाउँपालिकामा तपाइलाइ स्वागत छ

यस थलारा गाउँपालिका  प्रापुर्वकाल देखिनै आफ्नै खालको अस्थीत्व र पहिचान बोकेर रहेको सर्वविधितै छ । अहिले पनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य पुन संरचना गर्ने त्रममा सावीक पाँच वटा गा.वि.स दंगाजी,पाराकाट्ने , कोटभैरव ,कोइरालाकोट ,मालुमेला मिलि वनेका थलारा गाउँपालिकाको सिरानिमा सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको गर्भमा रहेको अतीनै  महत्वको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र राष्टिु्य निकुन्ज अनुपम कोशेली लिएर वाँचिरहेको प्रकृतिको जैविक विविधताका साथै सुन्दर रमणीय फाँटहरू साइपाल  हिमालको हिमशंखला कोखबाट अनवरत रूपमा थुपै स्रोत साथमा लीएर बगीरहेको सेती नदी यस गाउँपालिकाका प्राकृतिक उपज हुने

Pages

जन प्रतिनिधि

Bhubaneshwor Upadhayay
अध्यक्ष
Phone
९८४०९२७३४१
Email:
mayorthalara@gmail.com
उपाध्यक्ष
Phone
९८६४३२६४०६
Email:

कर्मचारी

Padam Bahadur Oli
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
Email:
padamoli2028@gmail.com
Phone Number:
९८६५८८२९३८
Sangeet Rokaya
इन्जिनियर
Email:
sangeetrokaya95@gmail.com
Phone Number:
9843229890
सूचना अधिकारी
Email:
hemanthemuchand0307@gmail.com
Phone Number:
9861860307
Prakash Bhandari
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
rosyprakash786@gmail.com
Phone Number:
९८६५६५४६६५

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. रु १५०/ २.विदेश पढ्न जानेलाई नियमानुसार थप रकम लाग्ने छ।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद, व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सचिव, महिला तथा बालबालिका उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र/ जन्मदर्ताको प्रतिलिपि
 • कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टको सिफारिस
 • व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन ।
 • निवेदनका साथमा सम्बन्धित अनुसूचि फारम ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नम्बर, टोल, मार्ग वा बाटोको नाम
 • वहालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र
 • घरबहाल कर तिरेको रसिद
 • घरबहालको सम्झौता पत्र
 • आवश्यकता अनुसार तोकिएकोकर्मचारीलेगरेकोसर्जमिनमुचुल्का।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • आवश्यकता अनुसार तोकिएको कर्मचारीले गरेको सर्जमिन मुचुल्का ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. बंशजको नाताले नागरिकता सिफारिस रु ५०/ २. बैवाहिक सम्बन्धले नागरिकता सिफारिस रु ५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चारात्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विद्यार्थीको हकमा)
 • पाँच प्रति फोटो
 • विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि(विवाहिताको हकमा)
 • बसाँईसरी आएको हकमा बासाँईसराइको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • दुवैकान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • कर्मचारी परिवारको  हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
 • प्रतिलिपिनागरिकताकोहकमापुरानोनागरिकताकोप्रतिलिपि
 • तोकिएको  कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार तयार गरएको सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य समिति/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
 • साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टिगर्ने कागजातहरु
 • नेपालमा १५ वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बेवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र
 • नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु
 • पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • सर्जमिन मुचुल्का ।
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव, घर नक्सा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १.विदेश अध्ययनका लागि अंग्रेजिमा सिफारिस रु २०००/ २.सम्पत्ती मूल्याङ्कन शुल्क मूल्याङ्कन गरीने रकमको ०.२५५% ३.अंग्रेजीमा आयस्रोत मूल्याङ्कन प्रमाणित रकमको ०.३५% ४.नेपालीमा आयस्रोत प्रमाणित रु १५००/ ५.प्रकृति अनुसार आर्थीक ऐन बमोजिम।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • आयश्रोत भए आयश्रोत खुल्ने कागजात
 • अन्य आवश्यक कागजात
 • घर नक्सा शाखाको प्राविधिक मूल्याङ्कन रिपोर्ट
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर र बहाल कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. रु २५५/ २.सम्पत्ती मूल्याङ्कन गर्नु पने भए मूल्याङ्कन रकमको ०.२५५% ३.नेपालीमा आयस्रोत प्रमाणित गर्नु पर्ने भए रु १५००/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • आर्थक अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागजात
 • सर्जमित मुचुल्का आवश्यकता अनुसार

Pages

द्रुत लिंक (Quick Tabs)