FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७५/०७६ को तेस्रो किस्ता रकम पाउने लाभग्राहिको विवरण ७५/७६ Monday, July 8, 2019 - 13:12 PDF icon Social_security2075_3rd
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ९ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 20:01 PDF icon social security list ward 9
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ८ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:57 PDF icon social security list ward 8
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ७ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:55 PDF icon social security list ward 7
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ६ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:52 PDF icon social security list ward 6
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ५ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:50 PDF icon social security list ward 5
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ४ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:46 PDF icon social security list ward 4
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. ३ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:38 PDF icon social security list ward 3
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. २ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:33 PDF icon social security list ward 2
आ.व २०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा वडा नं. १ अर्तगत पहिलो चौमासिक किस्ता रकम पाउने लाभग्राहीको विवरण । ७५/७६ Sunday, September 30, 2018 - 19:25 PDF icon ward 1 social security

Pages