FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/06/2022 - 11:59 PDF icon लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७८
स्वच्छ र स्व्थ्य वातावरण कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्देक ७७/७८ 05/06/2022 - 11:57 PDF icon स्वच्छ र स्व्थ्य वातावरण कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्देक
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:54 PDF icon वातावरण संरक्षण नियमावली
खानेपानी योजना तथा मर्मत संभार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:52 PDF icon खानेपानी निर्देशिका
थलारा गाउँपालिकामा जलश्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था निर्धारण गर्न बनेको नियमाली २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:49 PDF icon जलश्रोत नियमावली
डोजर संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:46 PDF icon dogar_directive
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:15 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:11 PDF icon managed_mensuration_directive
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2022 - 10:38 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/05/2020 - 12:20 PDF icon Ekal prus samajik bhatta

Pages