FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
थलारा गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 12:54 PDF icon थलारा गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८०
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/21/2023 - 12:35 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७९ ७९/८० 05/21/2023 - 12:26 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७९
थलारा गाउँपालिकाको विपद-प्रकोप व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/21/2023 - 12:23 PDF icon थलारा गाउँपालिकाको विपद-प्रकोप व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९
टुहुरा बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता तथा पालनपोषण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/21/2023 - 12:14 PDF icon टुहुरा बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता तथा पालनपोषण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९
लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/06/2022 - 11:59 PDF icon लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७८
स्वच्छ र स्व्थ्य वातावरण कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्देक ७७/७८ 05/06/2022 - 11:57 PDF icon स्वच्छ र स्व्थ्य वातावरण कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्देक
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:54 PDF icon वातावरण संरक्षण नियमावली
खानेपानी योजना तथा मर्मत संभार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:52 PDF icon खानेपानी निर्देशिका
थलारा गाउँपालिकामा जलश्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था निर्धारण गर्न बनेको नियमाली २०७६ ७६/७७ 05/06/2022 - 11:49 PDF icon जलश्रोत नियमावली

Pages