FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब २०७९/८० मिति २०७९/०१/१६ गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 12:08 PDF icon 2080-01-16 कार्यपालिका निर्णय

आ.ब २०७९/८० मिति २०८०/०१/१० गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 05/09/2023 - 12:06 PDF icon 2080-01-10 कार्यपालिका निर्णय

आ.ब २०७९/८० मिति २०७९/१२/२८ गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 04/14/2023 - 00:00 PDF icon 2079-12-28 कार्यपालिका निर्णय

आ.ब २०७९/८० मिति २०७९/०४/०५ गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 08/29/2022 - 14:21 PDF icon 2079-04-05 कार्यपालिका निर्णय

आ.ब २०७९/८० मिति २०७९/०३/१४ गतेको गाउँसभाका निर्णय

७९/८० 07/05/2022 - 13:05 PDF icon 2079-03-14 गाउँसभा निर्णय

आ.ब २०७९/८० मिति २०७९/०३/१० को गाउँसभा बैठक

७९/८० 06/28/2022 - 15:13 PDF icon 2079-03-10 gaunsava

आ.ब. २०७७ चैत्र १६ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:59 PDF icon kryapalika_chaitra_16_2077

आ.ब. २०७७ फाल्गुण २१ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:55 PDF icon kryapalika_falgun_21_2077

आ.ब. २०७७ माघ २९ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:49 PDF icon kryapalika_magh_29_2077

आ.ब. २०७७ पुष ७ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:42 PDF icon kryapalika_poush_7_2077

Pages