FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 15:25 PDF icon bewosaya darta
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 15:23 PDF icon market anugaman
शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 15:20 PDF icon education_niamaowali
गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 15:15 PDF icon gausava sanchalan
स्थानीय शिक्षा एेन ७५/७६ 08/29/2018 - 15:09 PDF icon education law
पूर्वाधार व्यवस्थापन एेन २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 15:05 PDF icon purbadhar law
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ एेन २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 14:58 PDF icon health law
गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 14:53 PDF icon disaster control
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 08/29/2018 - 14:34 PDF icon Justice law
थलारा गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 07/24/2018 - 11:02 PDF icon Rajpatra Prakashan

Pages