FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति २०७६ जेष्ठ ४ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 05/22/2019 - 13:01 PDF icon Jestha4_decision

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति चैत्र २१ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 13:13 PDF icon nirnaya9

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति फाल्गुन २८ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 13:10 PDF icon nirnaya8

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति माघ २३ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 13:01 PDF icon nirnaya7

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति पौष ३ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 13:00 PDF icon nirnaya6

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति कार्तिक २८ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 12:51 PDF icon nirnaya5

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति असोज १० गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 12:48 PDF icon nirnaya4

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति भाद्र २८ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 12:35 PDF icon nirnaya3

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति भाद्र ३ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 12:24 PDF icon nirnaya2

थलारा गाउँकार्यपालिका मिति श्रावण १ गतेका निर्णयहरु

७५/७६ 04/30/2019 - 12:19 PDF icon nirnaya1