FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७७ चैत्र १६ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:59 PDF icon kryapalika_chaitra_16_2077

आ.ब. २०७७ फाल्गुण २१ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:55 PDF icon kryapalika_falgun_21_2077

आ.ब. २०७७ माघ २९ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:49 PDF icon kryapalika_magh_29_2077

आ.ब. २०७७ पुष ७ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:42 PDF icon kryapalika_poush_7_2077

आ.ब. २०७७ कार्तिक २१ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:30 PDF icon kryapalika_kartik_21_2077

आ.ब. २०७७ असोज २९ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:24 PDF icon kryapalika_ashoj_29_2077

आ.ब. २०७७ असोज १ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:18 PDF icon kryapalika_ashoj_1_2077

आ.ब. २०७७ भाद्र २ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:10 PDF icon kryapalika_bhadra_2_2077

आ.ब. २०७७ श्रावण १५ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 12:50 PDF icon kryapalika_shrawn_15_2077

आ.ब. २०७७ असार १० गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 12:23 PDF icon kryapalika_ashar_10_2077

Pages