FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७७ कार्तिक २१ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:30 PDF icon kryapalika_kartik_21_2077

आ.ब. २०७७ असोज २९ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:24 PDF icon kryapalika_ashoj_29_2077

आ.ब. २०७७ असोज १ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:18 PDF icon kryapalika_ashoj_1_2077

आ.ब. २०७७ भाद्र २ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 13:10 PDF icon kryapalika_bhadra_2_2077

आ.ब. २०७७ श्रावण १५ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 05/16/2021 - 12:50 PDF icon kryapalika_shrawn_15_2077

आ.ब. २०७७ असार १० गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 12:23 PDF icon kryapalika_ashar_10_2077

आ.ब. २०७७ असार ९ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 12:10 PDF icon kryapalika_ashar_9_2077

आ.ब. २०७७ जेष्ठ १५ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 12:04 PDF icon kryapalika_jestha_15_2077

आ.ब. २०७६ चैत्र २६ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:48 PDF icon kryapalika_chaitra_26_2076

आ.ब. २०७६ चैत्र १८ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:41 PDF icon Kryapalika_chaitra_18_2076

Pages