FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७७ असार ९ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 12:10 PDF icon kryapalika_ashar_9_2077

आ.ब. २०७७ जेष्ठ १५ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 12:04 PDF icon kryapalika_jestha_15_2077

आ.ब. २०७६ चैत्र २६ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:48 PDF icon kryapalika_chaitra_26_2076

आ.ब. २०७६ चैत्र १८ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:41 PDF icon Kryapalika_chaitra_18_2076

आ.ब. २०७६ फाल्गुण १४ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:38 PDF icon kryapalika_falgun_14_2076

आ.ब. २०७६ फाल्गुण ६ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:23 PDF icon kryapalika_falgun_6_2076

आ.ब. २०७६ पुष २८ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:20 PDF icon kryapalika_poush_28_2076

आ.ब. २०७६ मंसिर १० गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 11:09 PDF icon kryapalika_mangsir_10_2076

आ.ब. २०७६ भाद्र २३ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 10:58 PDF icon kryapalika_bhadra_23_2076

आ.ब. २०७६ कार्तिक ५ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 05/16/2021 - 10:44 PDF icon kryapalika_kartik_5_2076

Pages